PES 2014 Patch

Tải xuống PES 2014 Patch dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
1.07
Tải xuống miễn phíTải xuống an toàn

Tải xuống miễn phí PES 2014 Patch. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút

Lưu ý: Bạn cần một bản sao chính thức của PES 2014 để cài đặt bản vá này.